Showing all 3 results

 • Печка на пелет - Дувалка

  FENIX 11.5

  - Динамичен систем на согорување
  - Автоматско подесување на параметри на согорување
  - Автоматско препознавање на квалитет на пелет
  - Контрола на подпритисок во комората за согорување
  - Контрола на примарен воздух
  - Контрола на температура на вода
  - Интегрирани сигурноносни системи
  - Интегриран тајмер
  - Интегрирана автоматска процедура за самочистење
  - Вграден горилник од сив лив (гус)
  - Вграден транспортер од сив лив (гус)
  - Можност за додавање на Wi-Fi собен термостат
  – Possibility to …

 • Печка на пелет - Дувалка

  FENIX 8

  - Динамичен систем на согорување
  - Автоматско подесување на параметри на согорување
  - Автоматско препознавање на квалитет на пелет
  - Контрола на подпритисок во комората за согорување
  - Контрола на примарен воздух
  - Контрола на температура на вода
  - Интегрирани сигурноносни системи
  - Интегриран тајмер
  - Интегрирана автоматска процедура за самочистење
  - Вграден горилник од сив лив (гус)
  - Вграден транспортер од сив лив (гус)
  - Можност за додавање на Wi-Fi собен термостат
  – Possibility to …

 • Печка на пелет - Дувалка

  FENIX 6.5

  - Динамичен систем на согорување
  - Автоматско подесување на параметри на согорување
  - Автоматско препознавање на квалитет на пелет
  - Контрола на подпритисок во комората за согорување
  - Контрола на примарен воздух
  - Контрола на температура на вода
  - Интегрирани сигурноносни системи
  - Интегриран тајмер
  - Интегрирана автоматска процедура за самочистење
  - Вграден горилник од сив лив (гус)
  - Вграден транспортер од сив лив (гус)
  - Можност за додавање на Wi-Fi собен термостат
  – Possibility to …