4 HEAT, WI-FI HEAT MODULE

СОФТВЕР - АПЛИКАЦИЈА ЗА ТЕЛЕФОНИ

SOFTWARE APP ON PC

 

4 HEAT е екстра модул и апликација за смарт телефони, таблети и компјутери (iOS и Android) која овозможува да го пратите и контролирате производот - печката или котелот на пелет и кога сте далеко од дома. Само е потребно да сте поврзани на интернет.

КАКО РАБОТИ

4 Heat е апликација која дозволува комуникација во реално време со печката на пелет преку интернет врска. Со оваа апликација го правете вашиот мобилен телефон или таблет во уред за контрола и платформа за преглед на работата на вашиот домашен систем за греење со пелет. Во суштина благодарејки на Wi-Fi модулот, кој е спремен да се поврзе со продизводот , вашата печка постанува видлива и управувана онлине преку вашата домашна интернет конекција.

4 HEAT благодарејки на едноставниот и близок за корисникот дизајн ви овозможува да контролирате бројни функции на вашиот производ, како што се вклучувањето и исклучувањето, подесувањето на снага, подесувањето на температурата како и подесувањето на тајмерите за програмирање. Погледнете ја презентацијата на ова видео како би имале повеке информација околу овој модул.

ПРЕДНОСТИ НА СИСТЕМОТ

Со вградување на wi-fi 4 heat модулот корисникот има онлине подршка од операторот во сервисниот центар. Согласно со структурата на управување на овој систем е лесно да се разбере кој од операторите можат да следат, менуваат или модифицират на системските податоци на печката и на тој начин да ја држат истата во работна кондиција задоволувајки ги потребите на клиентот во текот на време користењето на производот.

4 heat УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА

СУПЕРВИЗОР

Може да :
• Провери индетификациски број со корисник
• Направи нов корисник и ги подеси неговите улоги
• Додаде дистрибутор / продавач
• Подеси индетификациски број на дистрибутор / продавач
• Направи Супервизор за одредени дистрибутори / продавачи
• За грижи за подршката на сервисните служби
• Додади персонални податоци за секој идентификациски број
• Внеси реклами и новини користејки го сервисот за известување вграден во апликацијата.

СЕРВИСЕН ОПЕРАТОР

Улогата се доделува од страна на Супервизорот. Има можност да прегледува, модифицира снима логови на системот како и да :
• Управува со Сервиснаата подршка
• Провери индетификациски број со корисник
• Додади персонални податоци за секој идентификациски број
• Додади персонални податоци за секој идентификациски број
Улога направена од Супервизорот, не може да прави сервис преку мрежа
Може да :
• Провери индетификациски број со корисник
• Додади персонални податоци за секој идентификациски број
Сервисниот оператор може да биде различен за различни корисници

КОРИСНИК

Оваа улога е автоматски доделена со првото логирање во апликацијата 4HEAT APP.
Секоја сметка креирана на прво логирање е кориснички профил
Овој тип на сметка може да биде изработен на повеке различни платформи со различен идентификациски број од повеке корисници за истата печка

АДМИНИСТРАТОР

Оваа улога е да ги следи и да се грижи за административните дејства на Сервисниот Оператор и Супервизорот. Може да:
• Ги гледа сите корисници
• Додаде нови корисници
• Ги гледа идентификациските броеви на корисниците поврзани со продавачите
• Изработува улоги на Супервизори за секој продавач
• Отстрани продавач, Корисник и идентификациски број

Македонски јазик
English Македонски јазик