Пелетот е форма на гориво за греење во домовите и индустријата и е доста практично и ефикасно решение. Цената на чинење е 25% поефтино од дрвото како гориво, 50% поефтино од нафтата како гориво и два пати поефтино од струјата како гориво за загревање. Како и да е цената на пелетот е стабилна со мали промени во текот на сезоната и надвор од неа. Со оглед на овие факти ова гориво претставува најдобар избор на чинење преку ефикасноста за греење на домовите и индустријата.

Постојат разни алтернативи кои може да ги разгледате како опција за вашите потреби и во релација со вашиот буџет како решение за инвестицијата која ке ја направите.

ПЕЧКИ - ДУВАЛКИ НА ТОПОЛ ВОЗДУХ

Во одредени случаеви, се што ви е потребно е печка на пелет - дувалка како би осигурале комоција и добро загревање на вашиот простор. 6,8 или 11 kW печка може ке биде доволна за да го греете вашиот дом или дел од домот каде што го поминувате најголемиот дел од времето.

The initial cost will be slightly higher, also considering that the installation will be a bit more expensive, but actual heating will cost less.With this kind of stove, you can calculate savings of over Euro 220 per year if the pellet stove is used to replace a wood system and under Euro 600 per year if it replaces a diesel fuel system; and over Euro 1000 per year if it replaces an Electric heating system.

ПЕЧКИ И КОТЛИ НА ПЕЛЕТ ЗА ЕТАЖНО (ЦЕНТРАЛНО) ГРЕЕЊЕ НА ЦЕЛАТА КУЌА

Во споредба со други примарни инвестиции за греење, инвестирање во систем на греење со печка или котел на пелет е начин со кој вашиот комфор ке биде на највисоко ниво. Овој систем може да биде радијаторски , подно греење или пак комбинација од двете. Печките и котлите се дизајнирани да загреваат вода која циркулира низ системот и истата ја изменува топлината преку радијаторите во целиот дом. Печките на пелет заштедуваат во споредба со останатите горива, на пример: За греење на 160 м2 дом со енергетска класа Е со избор на печка на пелет наместо греење со дрва, просечниот трошок за греење ке се намали за 30% или би заштедиле од 300 – 600 Еур на годишно ниво. Имајте на ум дека со избор на малку помоќна печка или котел во комбинација со додатен комбиниран бојлер ке обезбедите и санитарна топла вода и со тоа комплетно ке го замените греењето на вода со електрична енергија. Доколку пак имате вградено и соларен колектор тој ке ви го замени греењето на санитарната вода во топлите летни денови а во зимските денови истиот ке помага да го одржува системот за греење на одредено ниво на топлина спремен за догревање.

Македонски јазик
English Македонски јазик